Amdanom Ni

 

Mae Cerdded Iach Sir Gâr yn fenter sy’n anelu at annog pobl o bob oed a gallu i wneud y gorau o’r manteision iechyd corfforol, cymdeithasol a meddyliol a ddaw yn sgil cerdded gyda grwpiau o bob o’r un meddylfryd. Gwna hyn drwy sefydlu Grwpiau Cerdded Iach ar hyd a lled y Sir Gâr.

Nod grwpiau Cerdded Iach yw llenwi’r bylchau o ran cyfleoedd cerdded yn Sir Gâr. Caiff y teithiau eu cynllunio i gyd-fynd â galluoedd penodol yr aelodau ac fel arfer maent yn dechrau gyda throeon bach, gan symud ymlaen i gerdded yn hamddenol wrth i lefelau ffitrwydd aelodau’r grŵp wella. Ar ôl i gerddwyr fagu profiad, efallai y byddent hefyd yn awyddus i gymryd rhan yn y teithiau cerdded mwy dwys a gynigir gan Gymdeithas y Cerddwyr ac eraill, ond mae hyn yn ddewisol ac mae croeso iddyn nhw aros gyda’u grŵp Cerdded Iach cyhyd ag y dymunant.

Caiff pob Grŵp ei arwain gan Arweinydd Grŵp gyda chymorth nifer o arweinwyr teithiau cerdded hyfforddedig. Mae pob arweinydd grŵp ac arweinydd teithiau cerdded wedi cael eu hyfforddi i arwain teithiau cerdded gan Am Dro Am Glonc Sir Gâr Iechyd Cyhoeddus Cymru ac maent hefyd wedi cwblhau Cwrs Cymorth Cyntaf priodol gan y Groes Goch Brydeinig.

Caiff Cerdded Iach Sir Gâr ei gydgysylltu gan y gwirfoddolwr Andy Kurzfeld gyda chymorth Arweinwyr Grŵpiau a Theithiau Cerdded ledled y Sir. Sefydlwyd tri grŵp i ddechrau – un yn Sanclêr, un yn Llanelli ac yn yng Nghaerfyrddin. Mae grŵp bywyd gwyllt a grŵp newydd yn Hendy-gŵyn ychwanegwyd yn 2014.  Datblygu prosiect yn awr yn grfrifoldeb Helen Williams a bydd Andy yn cydgysylltu’r cyfan ac yn awgrymu y canol prosiect.

CEFNOGWYR A PHARTNERIAID

Walking Well Carmarthenshire Partner Logos