Dod yn arweinydd teithiau cerdded

 

Mae Cerdded Iach yn dibynnu’n gyfan gwbl ar wirfoddolwyr i gynnig cyfleoedd cerdded ledled y Sir.

Mae angen rhagor o wirfoddolwyr i arwain teithiau cerdded mewn grwpiau Cerdded Iach sefydledig a newydd yn Sir Gaerfyrddin.

Rhoddir hyfforddiant am ddim i wirfoddolwr ar arwain teithiau cerdded* a chymorth cyntaf, gallant hawlio treuliau teithio ar gyfer unrhyw deithio sy’n gysylltiedig â’u hyfforddiant, dod o hyd i lwybrau cerdded addas ac arwain teithiau Cerdded Iach. Rhoddir yswiriant Trydydd Parti, mapiau a deunyddiau cerdded eraill i’r gwirfoddolwyr i’w helpu i gyflawni eu tasgau.

Cysylltwch â’r cydgysylltydd, Andy Kurzfeld, os hoffech gael rhagor o wybodaeth am wirfoddoli i Cerdded Iach.

*darperir gan Am Dro Am Glonc Sir Gâr