Caerfyrddin

 
  • Carmarthen Walking Well GroupYn cyfarfod: Am yn ail ddydd Mercher am 10.00am
  • Ble: Canolfan MIND Caerfyrddin, Caerfyrddin
  • Arweinydd y Grŵp: Peter Davies 01267 230674
  • Arweinwyr y Teithiau Cerdded: Eiry Williams 01267 222990 a Alex Herbert 07967 223794

Mae’r grŵp Cerdded Caerfyrddin Wel yn ei gynnar iawn gyfnodau, ar ôl dim ond bod yn mynd ers mis Mai. Rydym ar hyn o bryd cael 16 o aelodau ac wedi cyfartaledd 10 ar bob un o’r teithiau cerdded hyd yn hyn. Mae’r teithiau cerdded yn cael eu cynnal bob pythefnos – ar fore Mercher – ac yn cymryd ychydig yn fwy nag awr. Llwybrau yn amrywio ond maent yn i gyd ar gyrion Caerfyrddin ei hun ac yn gyffredinol ar y fflat. Teithiau cerdded hamddenol gyda’r cyfle i gwrdd ag eraill, tra ar yr un pryd yn gwella ffitrwydd lefel. Mae’r Grŵp ar hyn o bryd mae 5 wedi’u hyfforddi Arweinwyr Cerdded. DS – rhagwelir y bydd, gyda phobl ychwanegol ymuno – ac awydd gan rai i gerdded pellach – efallai y byddwn yn yn dda yn y dyfodol sefydlu ail grwp. A ‘strollers’ a ‘striders’ grŵp fel petai. Gawn ni weld!