Cadw’n heini ac yn weithgar

 

Mae astudiaethau diweddar wedi dangos y gall y cyfuniad o gerdded fel gweithgaredd a’r fantais gymdeithasol o gymryd rhan mewn grŵp arwain at ganlyniadau gwych o ran gwella iechyd a lles unigolion.

Gwelwyd bod cerdded mewn grwpiau yn cynnig manteision corfforol, cymdeithasol a meddyliol i’r cyfranogwyr. Mae’n cynnig cyfle i:

  •  gadw’n heini ac yn weithgar
  • cwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau newydd.

    St Clears Walking Well Group

    Mae yna wastad gyfle am sgwrs yn y grŵp – mae yma rywbeth i bawb ac ystod eang o wybodaeth leol y gall pawb fanteisio arni

Pan ofynnwyd i gerddwyr newydd pam y gwnaethant ymuno â’r grŵp Cerdded Iach, eu hateb oedd eu bod am wella eu ffitrwydd a chwrdd â phobl newydd. Ar ôl ychydig o deithiau cerdded, mae’r amcanion hyn yn cael eu cyflawni ac mae’r cerddwyr yn synnu pa mor bell y maent yn gallu cerdded – prin eu bod yn sylwi ar yr ymarfer corff gan fod y teithiau cerdded yn esgus da iddyn nhw gael sgwrs.

Dewch i weld manteision cerdded mewn grŵp drwy ymuno â’ch grŵp Cerdded Iach lleol nawr. Mae’n rhad ac am ddim, nid oes angen offer arbenigol ac nid oes rheidrwydd arnoch i barhau os na fydd at eich dant.