Hanes

 

Dechreuodd Cerdded Iach Sir Gâr ym mis Tachwedd 2011 fel menter Fforwm 50+ Sir Gâr, gyda chefnogaeth Am Dro Am Glonc Sir Gâr. Sefydlwyd y grŵp cyntaf yn Sanclêr a threfnwyd y daith gerdded gyntaf ym mis Ionawr 2012. Mae Grŵp Cerdded Iach Sanclêr ganddo 50 o aelodau ac mae wedi cynnal teithiau bob pythefnos ers hynny yn Sanclêr a’r cylch.

Yn sgil llwyddiant Grŵp Cerdded Iach Sanclêr sefydlwyd dau grŵp arall – un yn Llanelli a’r llall yng Nghaerfyrddin. Mae’r rhain wedi cael eu dilyn yn fwy diweddar gan grwpiau yng Ngors-las a Hendy-Gwyn a grwp thema bywyd gwyllt yn Llanelli.

Darparwyd cymorth ariannol ar gyfer y cynllun peilot drwy grant Iechyd a Lles gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Bellach caiff y rhaglen ei hariannu gan y Loteri Genedlaethol ac fel rhan o’r cynllun cenedlaethol Dewch i Gerdded Cymru, ac yn brosiect y Fforwm Sir Gar 50+, gyda’r nod o ledaenu’r cysyniad drwy’r Sir gyfan.