Ymuno â Grŵp

 

Gallwch Ymuno â Grŵp Cerdded Iach AM DDIM ac mae’n hawdd.

1. Cysylltwch ag Arweinydd eich grŵp lleol a fydd yn trafod y math o deithiau cerdded a fyddai’n briodol:

Os nad oes Grŵp yn eich ardal chi, cysylltwch â’r Cydgysylltydd, Andy Kurzfeld, a fydd yn gallu ychwanegu eich enw at y rhestr aros ar gyfer yr adeg pan gaiff grŵp ei sefydlu yn eich ardal.

2. Ar ôl trafod y posibiliadau gydag Arweinydd eich grŵp lleol, llenwch y ffurflen gofrestru a’r holiadur iechyd ar lein

Neu

Lawrlwythwch y ffurflenni, eu llenwi a naill eu hanfon dros yr e-bost at walkingwellcarmarthenshire@gmail.com, neu eu hargraffu a’u rhoi i Arweinydd eich Grŵp pan ewch i’ch taith gerdded gyntaf:

Neu

Trefnu i gwrdd ag Arweinydd eich Grŵp cyn eich taith gerdded gyntaf er mwyn i chi allu llenwi’r ffurflenni, a fydd ar gael gan yr Arweinydd.