Sanclêr

 
  • Yn cyfarfod: Am yn ail ddydd Mercher am 10.30 am
  • Ble: Y Ganolfan Hamdden, Heol yr Orsaf, Sanclêr
  • Arweinydd y Grŵp: Nigel Bailey 01267 211666
  • Arweinwr grwpiau dirprwy: Alison Stopp 01994 427310 
  • Arweinwyr y Teithiau Cerdded: Alison, Peter a Nigel

Dechreuodd grŵp cerdded Sanclêr ym mis Ionawr 2012 ac mae 20 o gerddwyr yn ymuno â ni’n rheolaidd, a mwy na hynny weithiau. Rydym yn cynnal teithiau cerdded bob pythefnos, heb fod yn fwy nag awr a hanner o hyd, o fewn deng milltir i Sanclêr, ac mae gennym dîm o 5 o arweinwyr teithiau cerdded hyfforddedig. Mae’r teithiau cerdded yn amrywiol ac yn cynnwys lonydd, caeau, yr arfordir ac yn aml leoedd o ddiddordeb hanesyddol neu naturiol. Pryd bynnag y bo’n bosibl rydym yn mwynhau mynd am baned ar ôl y daith gerdded, gan fod cymdeithasu yn ffactor pwysig i lawer ohonom yn y grŵp.

Cysylltwch â Roni neu Alison os hoffech gael rhagor o wybodaeth.

Gan edrych ymlaen at glywed genny chi, Roni …