Dechrau Grŵp Newydd

 

Mae Cerdded Iach yn dibynnu’n gyfan gwbl ar ei wirfoddolwyr i allu cynnig cyfleoedd cerdded ledled y Sir. Mae cydgysylltydd y prosiect wrth law i gynnig help a chymorth i unrhyw wirfoddolwr sy’n awyddus i sefydlu grŵp Cerdded Iach newydd, gan ddarparu cyngor a chymorth uniongyrchol yn seiliedig ar ei brofiad hyd yma a sefydlu Grwpiau ar hyd a lled y Sir.

Rhoddir hyfforddiant am ddim i bob gwirfoddolwr ar arwain teithiau cerdded* a chymorth cyntaf, gallant hawlio treuliau teithio ar gyfer unrhyw deithio sy’n gysylltiedig â’u hyfforddiant, dod o hyd i lwybrau cerdded addas ac arwain teithiau Cerdded Iach. Rhoddir yswiriant Trydydd Parti, mapiau a deunyddiau cerdded eraill i’r gwirfoddolwyr i’w helpu i gyflawni eu tasgau.

Cysylltwch â’r cydgysylltydd, Andy Kurzfeld, os hoffech ddod yn arweinydd teithiau cerdded neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ddechrau Grŵp Cerdded Iach yn eich ardal chi.

*darperir gan Am Dro Am Glonc Sir Gâr