Apr 262018
 

Yhoeddwyd  Mis Mai 2018

Dyma’r newyddion diweddaraf a ddarperir yn rheolaidd ynghylch teithiau Cerdded Iach Sir Gaerfyrddin a fydd yn cael eu cynnal cyn bo hir, ynghyd â manylion cyswllt…

Dydd Mercher 2 Mis Mai 2018

• Caerfyrddin – cwrdd yng Nghanolfan MIND Caerfyrddin am 10.15 yb – Peter Davies 01267 230674

Dydd Gwener 4 Mis Mai 2018

• Llandeilo –  Gorsaf Reilfordd Llandeilo yn y Maes Parcio am 11.0 yb – Phillip James 01558 685746

Dydd Sadwrn 5 Mis Mai 2018

• Grŵp Bywyd Gwyllt – Cydweli – Glan yr Afon cwrdd yn y Maes Parcio am 10.00yb – Trixie Evans 01554 751950 neu 07503 675569

Dydd Mawrth 8 Mis mai 2018

• Grŵp Bywyd Gwyllt – Gerddi Clyne–cwrdd yn y Maes Parcio am 10.00yb – Trixie Evans 01554 751950 neu 07503 675569

Dydd Mercher 9 Mis Mai 2018

• Sanclêr – cwrdd yng Nghanolfan Hamdden Sanclêr am 10.15yb – Roni, 07969 766535

Dydd Iau 10 Mis Mai 2018

• Cydweli – Glan yr Afon cwrdd yn y Maes Parcio am 10.30 yb – Ray Davies 01554 890147 / 07805 226292

Dydd Mercher 16 Mis Mai 2018

• Caerfyrddin – cwrdd yng Nghanolfan MIND Caerfyrddin am 10.15 yb – Peter Davies 01267 230674

Dydd Mercher 16 Mis Mai 2018

  • • Sanclêr – Mynd am dro bacha r dyfer fy’n hyder – cwrdd yng Nghanolfan Hamdden Sanclêr am 10.00yb – Alison, 01994 427310

Dydd Gwener 18 Mis Mai 2018

• Llandeilo –  Gorsaf Reilfordd Llandeilo yn y Maes Parcio am 11.0 yb – Phillip James 01558 685746

Dydd Sadwrn 5 Mis Mai 2018

• Grŵp Bywyd Gwyllt – Coedwig Troserch – Cwrdd yn y Maes Parcio am 10.00yb – Trixie Evans 01554 751950 neu 07503 675569

Dydd Mercher 25 Mis Ebrill 2018

• Sanclêr – Aberhonddu – Nigel 01267 211666

Dydd Iau 24 Mis Mai 2018

• Cydweli – Glan yr Afon cwrdd yn y Maes Parcio am 10.30 yb – Ray Davies 01554 890147 / 07805 226292

Dydd Mercher 16 Mis Mai 2018

• Caerfyrddin – cwrdd yng Nghanolfan MIND Caerfyrddin am 10.15 yb – Peter Davies 01267 230674

Cyfeiriadau Defnyddiol:

• MIND Caerfyrddin, Canolfan y Prior, 132b Heol y Prior,Caerfyrddin,SA31 1LR.

• Canolfan Hamdden Llanelli, Cil-y-parc, Llanelli, SirGaerfyrddin,SA15 3AE

• Canolfan Hamdden Sanclêr, Heol yr Orsaf,Sanclêr,SA33 4BT

Bydd y teithiau cerdded i’w cynnal ym Mis Mehefin yn cael eu cyhoeddi tua diwedd mis Mawrth. I gael rhagor o wybodaeth ynghylch Cerdded Iach Sir Gaerfyrddin, cysylltwch ag Andy Kurzfeld, Cydlynydd Gwirfoddol y Prosiect drwy e-bostio walkingwellcarmarthenshire@gmail.com neu drwy’r ffurflen gysylltu ar y wefan.

Mae prosiect Cerdded Iach Sir Gaerfyrddin yn cael ei gefnogi gan Dewch i Gerdded Cymru ac mae’n rhan o Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Mae angen gwirfoddolwyr ar frys i greu grwpiau ac arwain teithiau cerdded mewn llawer o ardaloedd yn Sir Gaerfyrddin. Bydd hyfforddiant llawn o ran cymorth cyntaf a bod yn arweinydd teithiau yn cael ei ddarparu ac mae costau teithio ac yswiriant trydydd parti rhad ac am ddim ar gael. Os hoffech wirfoddoli, cysylltwch ag Andy, y cydgysylltydd, i gael rhagor o fanylion.